fbpx
 

পুতরা আব্দুর রৌপ : বালুচর

Pub: Monday, October 21, 2019 6:33 PM
 
 
 

শীর্ষ খবর ডটকম

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

হাওন গেলও ভাদও আইলো
খাদও পড়লো নাও
অড়াৎ অড়াৎ পেখর মাঝএ
আর চলেনা পাও।

অগাউ তাকি হগাউৎ গেলা
লঙ্গিত মারি প্যাচ
দম বারঐ যায় পাও চলেনা
হাঙেদিনউ শেষ।

পেখে চেখে লেবদা অইয়া
পাড়ি দিয়া মাঠ
টানি টুনি জানখান লইযা
কুটুম বাড়ির ঘাট।

ঘাটওর মাঝে লড়া চড়ায়
বাড়াই দিয়া মুখ
চাচী উঠি চাচারে খঐন
বেগানা এক লোক।

নিরখ করি চাইয়া চাচায়
চাচীরে কঐন চুপ
চিনছৎনানি ইতো আমার
পুতরা আব্দুর রৌপ।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Print

শীর্ষ খবর/আ আ